ABOUT DLS

Innovative, wireless, modular datalogging system for essential vehicle dynamics parameters recording and analysis in dedicated application. Thanks to wireless technology our products significantly reduce time and therefore costs of measurement preparation giving more time for testing. Modules are lightweight, ergonomic to operate and easy to mount.

Projekt „DATA LOGGING SYSTEMS – Innowacyjny sprzęt pomiarowy” realizowany jest od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności DATA LOGGING SYSTEMS Sp. z o.o. w oparciu o: innowację produktową o skali międzynarodowej w postaci urządzenia pomiarowego do badania parametrów, podzespołów i całych pojazdów z aplikacją służąca do analizy danych oraz model biznesowy wypracowany w ramach Platformy „Wschodni Akcelerator Biznesu” do 30.09.2022.

Planowane efekty to wprowadzenie innowacji przewyższającej pod względem funkcjonalności inne konkurencyjne rozwiązania na rynku polskim i światowym obejmującej:

  1. Precyzyjne urządzenie pomiarowe do badania parametrów i podzespołów pojazdów/całych pojazdów w celu ich optymalizacji;
  2. Bezprzewodowe elementy peryferyjne (czujniki);
  3. Aplikację działającą w środowisku Windows i/lub środowiskach urządzeń mobilnych, służąca do analizy danych.

Wartość projektu: 1 217 541,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 999 974,00 zł.

DATA LOGGING SYSTEMS Sp. z o. o.

ul. Mościckiego 1, 24-100 Puławy
POLAND

dls@datalogging.systems

DLS

Skip to content